Điều kiện năng lực tài chính đối với chủ đầu tư dự án khu đô thị mới

Hỏi: Khu dân cư chúng tôi nằm trong diện giải phóng mặt bằng để xây dựng khu đô thị mới, chủ đầu tư dự án là một công ty xây dựng. Thành phố đã ban hành quyết định thu hồi đất từ năm 2004. Việc bồi thường đất cho dự án kéo dài đến nay vẫn chưa hoàn thành vì nguồn vốn không đủ để thực hiện dự án theo đúng tiến độ. Vậy xin hỏi công ty thực hiện dự án phải đảm bảo điều kiện như thế nào? Chúng tôi có quyền được biết dự án này hay không? Nguyễn Võ Chương (Hà Nội)


Những khu đô thị mới tạo nét kiến trúc hiện đại cho Hà Nội

Trả lời: Đầu tư dự án khu đô thị mới là hoạt động kinh doanh bất động sản, do đó nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực này phải đảm bảo điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản (vốn pháp định và đăng ký kinh doanh bất động sản). Đối với những nhà đầu tư dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp phải chứng minh điều kiện năng lực tài chính của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản. Nghị định 153/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản quy định điều kiện năng lực tài chính đối với chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp như sau:

1. Chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp phải có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án theo quy định sau đây:

a) Đối với dự án khu đô thị mới và dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp thì không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt;

b) Đối với dự án khu nhà ở thì không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên đã được phê duyệt.

2. Tổng mức đầu tư dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp thực hiện theo các quy định của pháp luật tương ứng.

3. Vốn thuộc sở hữu của chủ đầu tư là vốn thực có của chủ đầu tư tính đến năm trước liền kề với năm chủ đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp được thể hiện trong báo cáo tài chính của chủ đầu tư và phải được kiểm toán độc lập xác nhận. Trường hợp chủ đầu tư là doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Chủ đầu tư có trách nhiệm chứng minh năng lực tài chính của mình để thực hiện dự án thông qua việc lập danh mục các dự án đang thực hiện đầu tư, trong đó nêu rõ tổng vốn đầu tư của từng dự án. Để được cung cấp thông tin về dự án, ông có thể yêu cầu cung cấp thông tin tại UBND cấp huyện, nơi dự án được thực hiện.

LS. Bạch Tuyết Hoa

(VPLS Phúc Thọ - 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội)

NHÀ PHỐ SOHO THE GLOBAL CITY là một trong những siêu phẩm thấp tầng được chủ đầu tư Masterise Homes mở bán vào ngày 17/3 vừa qua. Phân khu này chính là giai đoạn triển khai đầu tiên của khu đô thị The Global City, dự án tọa lạc tại vị trí tâm điểm thuộc phường An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.Ở thời điểm ra mắt, dự án được đánh giá là cơn gió làm dịu cơn khát nguồn cung phân khúc hạng sang tại thị trường, khi các nhà đầu tư và khách hàng đang rất kỳ vọng và quan tâm đến dòng sản phẩm nhà phố.

Post a Comment

Previous Post Next Post