Chỗ đỗ xe ở chung cư thuộc sở hữu của người dân hay chủ đầu tư?

Chỗ để xe ở chung cư có thể thuộc sở hữu của cả cư dân và chủ đầu tư. Trong nhiều trường hợp, chủ đầu tư sẽ phân chia không gian để xe cho cư dân trong toà nhà. Tuy nhiên, cũng có trường hợp chủ đầu tư quản lý chung và cho thuê chỗ để xe cho cư dân. Quyền sở hữu chỗ đậu xe thường được quy định trong hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng quản lý chung cư.

Hiện nay, người dân tại chung cư nơi tôi ở đang bất đồng quan điểm với chủ đầu tư về việc sử dụng chỗ để xe.

Xin hỏi, tầng hầm để xe tại nhà chung cư là thuộc quyền sở hữu, sử dụng của cư dân hay là của chủ đầu tư? Xin cảm ơn! (Thanh Tùng)

Về vấn đề này, Luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn luật sư TP.HCM tư vấn như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 101 Luật Nhà ở năm 2014, chỗ để xe phục vụ cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư bao gồm xe ô tô, xe động cơ hai bánh, xe động cơ ba bánh, xe đạp và xe cho người khuyết tật thì chủ đầu tư phải xây dựng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, thiết kế được phê duyệt và phải được sử dụng đúng mục đích. Việc xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với chỗ để xe được quy định như sau:

Thứ nhất, đối với chỗ để xe đạp, xe dùng cho người khuyết tật, xe động cơ hai bánh, xe động cơ ba bánh cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thì thuộc quyền sở hữu chung, sử dụng chung của các chủ sở hữu nhà chung cư.

Thứ hai, đối với chỗ để xe ô tô dành cho các chủ sở hữu nhà chung cư thì người mua, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư quyết định mua hoặc thuê; trường hợp không mua hoặc không thuê thì chỗ để xe ô tô này thuộc quyền quản lý của chủ đầu tư và chủ đầu tư không được tính vào giá bán, giá thuê mua chi phí đầu tư xây dựng chỗ để xe này. Việc bố trí chỗ để xe ô tô của khu nhà chung cư phải bảo đảm nguyên tắc ưu tiên cho các chủ sở hữu nhà chung cư trước sau đó mới dành chỗ để xe công cộng.

Lưu ý thêm, Án lệ số 51/2021/AL của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về xác định quyền sở hữu đối với khu vực để xe ô tô của nhà chung cư bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2022.

NỘI DUNG ÁN LỆ

“[22] Căn cứ vào các quy định cũng như các văn bản trả lời của Bộ Xây dựng và Chi nhánh Công ty Kiểm toán và Tư vấn E nêu trên xác định, phần diện tích thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu nhà chung cư là nơi để xe (xe đạp, xe cho người tàn tật, xe động cơ hai bánh). Riêng đối với khu vực để xe ô tô trong tầng hầm do chủ đầu tư quyết định thuộc quyền sở hữu chung hoặc sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư. Theo Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư thì nơi để xe ô tô trong tầng hầm không được phân bổ vào giá bán căn hộ nên xác định là sở hữu riêng của chủ đầu tư. Do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty S về việc công nhận quyền sở hữu phần diện tích trông giữ xe ô tô tại tầng hầm 1 và tầng hầm 2 của Tòa nhà hỗn hợp H có địa chỉ tại 131 đường A, phường B, quận C, Hà Nội thuộc quyền sở hữu riêng của chủ đầu tư là có căn cứ.”

Post a Comment

Previous Post Next Post