FLC plans to elect two members to the Board of Directors (BOD)

FLC Corporation, một trong những tập đoàn hàng đầu về bất động sản tại Việt Nam, đã thông qua việc bổ sung hai thành viên mới vào hội đồng quản trị. Động thái này nhằm tăng cường sự đa dạng và chuyên môn cho quyết định quản trị công ty. FLC hy vọng bước này sẽ đóng góp vào sự phát triển bền vững và tiến lên của công ty.

Tại phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường sắp tới, FLC sẽ bầu bổ sung hai thành viên vào Hội đồng quản trị, trong đó có một thành viên độc lập.

Ngày 10/6 tới, FLC sẽ họp đại hội đồng cổ đông bất thường. Tại phiên họp FLC sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) đối với ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung.

Đồng thời, công ty sẽ bầu 2 người thay thế, trong đó có 1 người là thành viên HĐQT quản trị độc lập.

FLC cho biết sẽ công bố danh sách các ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT tối thiểu 10 ngày trước khi diễn ra phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường.

FLC sẽ bầu bổ sung hai thành viên vào Hội đồng quản trị, trong đó có một thành viên độc lập.

Hiện tại, HĐQT FLC có ba người gồm Chủ tịch Đặng Tất Thắng, hai thành viên là Tổng giám đốc Bùi Hải Huyền và ông Lã Quý Hiển. Do thiếu thành viên HĐQT độc lập, FLC đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 125 triệu đồng hồi cuối tháng 3.

Ngoài ra, FLC cũng sẽ bầu bổ sung thêm ba thành viên ban kiểm soát. Ban kiểm kiểm soát của FLC hiện không có thành viên nào sau khi ông Nguyễn Đăng Vụ, ông Nguyễn Chí Cương và bà Phan Thị Bích Phượng xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Dự kiến sau khi bầu đủ thành viên HĐQT, FLC sẽ sẽ tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 trước ngày 30/6.

Ngày 12/5 vừa qua, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) công bố quyết định chuyển cổ phiếu FLC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày vì chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Gần nhất, FLC bị phạt 100 triệu đồng do không công bố thông tin trên hệ thống của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HoSE các tài liệu Báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2021.

Post a Comment

Previous Post Next Post