Có được miễn thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà đất duy nhất?

Khi bạn bán một căn nhà hoặc mảnh đất duy nhất mà bạn sở hữu, bạn không phải trả thuế thu nhập cá nhân (TNCN) nếu bạn đã sở hữu nó trong thời gian từ 2 đến 5 năm. Tuy nhiên, điều kiện này áp dụng chỉ cho tài sản đầu tư cá nhân và có mức miễn thuế tối đa 200 triệu đồng.

Tôi mới mua một căn nhà và được cấp giấy chứng nhận cách đây 2 tháng. Đây là căn nhà duy nhất của tôi, hiện giờ có việc cần tiền nên bán gấp. Xin hỏi, khi bán tôi có được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) không?

Trả lời:

Theo Khoản 2 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân có quy định về thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất được miễn thuế.

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định 65/2013/NĐ-CP, cá nhân chuyển nhượng có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân phải đáp ứng ba điều kiện:

1. Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có quyền sở hữu, quyền sử dụng một nhà ở hoặc một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó).

Việc xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Thời gian cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.

Theo đó, thời gian cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng phải tối thiểu là 183 ngày. Thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Riêng trường hợp được cấp lại, cấp đổi theo quy định của pháp luật về đất đai thì thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở được tính theo thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trước khi được cấp lại, cấp đổi.

3. Nhà ở, quyền sử dụng đất ở được chuyển nhượng toàn bộ.

Trường hợp cá nhân có quyền hoặc chung quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở duy nhất, nhưng chỉ chuyển nhượng một phần thì không được miễn thuế cho phần chuyển nhượng đó.

Khi đáp ứng đủ cả 3 điều kiện trên, người mua sẽ được miễn thuế TNCN khi chuyển nhượng ngôi nhà hoặc thửa đất duy nhất. Để chứng thực việc tài sản đó là duy nhất, người bán sẽ phải kê khai với cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm với những gì mình kê khai. Trường hợp phát hiện kê khai sai thì sẽ không được miễn thuế và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trường hợp bạn có căn nhà duy nhất và nhưng mới được cấp giấy chứng nhận cách đây 2 tháng thì không đáp ứng ba điều kiện trên nên khi thực hiện chuyển nhượng nhà ở vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Post a Comment

Previous Post Next Post