Hỏi về quy định về việc mở lối đi qua bất động sản liền kề

"Quy định mở lối đi qua bất động sản liền kề nhằm đảm bảo sự an toàn và thuận tiện cho cư dân. Các quy định này xác định kích thước, vị trí và quyền sử dụng lối đi chung. Điều này giúp tránh tranh chấp và đảm bảo quyền lợi của mỗi chủ sở hữu. Việc tuân thủ quy định này là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng hàng xóm hài hòa và thân thiện."

Tôi có thửa đất trồng cây ăn quả đã được cấp sổ đỏ nhưng không có lối đi vào thửa đất. Tôi có thỏa thuận với thửa đất liền kề (thửa này cũng là đất trồng cây ăn quả và đã được cấp sổ đỏ) bố trí cho tôi một lối đi để kết nối với đường giao thông công cộng, chủ thửa này đã đồng ý bố trí cho tôi lối đi rộng 3m.

Tôi liên hệ với văn phòng đăng ký đất đai để xin hướng dẫn thủ tục để ghi nhận việc thỏa thuận này vào sổ đỏ thì được trả lời là khu vực đất của tôi thuộc quy hoạch đất trồng cây lâu năm, không phải quy hoạch đất giao thông nên không làm được. Xin hỏi, khi làm lối đi qua bất động sản liền kề có phải phụ thuộc vào quy hoạch sử dụng đất không?

Hình minh họa

Hoàng Chi (Khánh Hòa)…

Trả lời:

Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Điều 6 Luật Đất đai quy định một trong những nguyên tắc sử dụng đất là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Pháp luật dân sự có quy định về quyền của bất động sản liền kề, trong đó có quyền về lối đi được quy định tại Điều 254 của Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13, cụ thể:

“Điều 254. Quyền về lối đi qua

1. Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thoả thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định.

3. Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù.”

Thông tin bạn có thế tham khảo.

Post a Comment

Previous Post Next Post