Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm thành đất ở nông thôn.

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn bao gồm các bước cần thiết để chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ làm ruộng sang đất ở, nhằm phục vụ cho nhu cầu dân cư và phát triển kinh tế trong các vùng nông thôn. Thủ tục này yêu cầu người dân liên hệ với cơ quan chức năng để xin giấy phép và tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý đất đai.

Tôi có mảnh đất 723,9m2 với hình thức sử dụng là sử dụng riêng. Trong đó, trên sổ phân chia 200m2 là đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng lâu dài, có thu tiền sử dụng đất; 523,9m2 là đất trồng cây lâu năm có thời hạn sử dụng tới năm 2043, không thu tiền sử dụng đất.

Xin hỏi, giờ tôi muốn chuyển mục đích sửa dụng toàn bộ phần đất trồng cây lâu năm thành đất ở và gộp chung với 200m2 đất ở hiện tại thì có được không? Nếu được thì thủ tục và chi phí thức hiện như thế nào? Xin cảm ơn.

Hình minh họa

ThS - LS Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An trả lời:

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm thành đất ở

Người sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở thì cần đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điều 52 và 57 Luật Đất đai 2013 như sau:

+ Phù hợp kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND cấp huyện

+ Căn cứ theo nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, có đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất

Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm lên đất thổ cư

Căn cứ pháp lý Nghị Định số 43/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung theo NĐ 01/2017/NĐ - CP tại Điều 69. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Thời gian thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất

Nghị định 01/2017/NĐ-CP về thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

40. Sửa đổi Điều 61 như sau:

“Điều 61. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

1. Thời gian thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau:

a) Giao đất, cho thuê đất là không quá 20 ngày không kể thời gian thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng;

b) Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày.

Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Nghĩa vụ tài chính

Sau khi hồ sơ của bạn được cấp phép chuyển mục đích sử dụng đất, bạn cần phải hoàn thành những nghĩa vụ tài chính sau:

+Tiền sử dụng đất: được tính bằng giá chênh lệch giữa giá đất trồng cây lâu năm và giá đất ở. Bạn tham khảo quy định tại địa phương quy định chi tiết về bảng giá chuyển đổi mục đích sử dụng đất để biết rõ hơn giá đất theo giá nhà nước của đất trồng cây lâu năm và đất thổ cư.

+Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Quy định trong bảng giá của địa phương

+Ngoài ra còn có thể phát sinh thêm một số loại phí: Phí thẩm định hồ sơ, phí đo đạc địa chính, phí trích lục bản đồ,…

Post a Comment

Previous Post Next Post