Có được tách thửa đất nằm trong diện quy hoạch phân lô?

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:
Gia đình tôi có mua mảnh đất 82m2 (ngang 5m, đường trước nhà 4m) bằng giấy tay của người chú năm 2000 tại phường Long Hương, TP Bà Rịa. Tôi đã xây nhà và có sổ hộ khẩu thường trú.

Hiện tại tôi muốn lên thổ cư để tách thửa riêng nhưng khi xin chứng chỉ quy hoạch thì được báo đất nằm trong diện quy hoạch phân lô năm (QĐ năm 2011) và đất không đúng vị trí nên không tách thửa được. Luật sư cho hỏi tôi cần làm thủ tục gì để có thể tách thửa được? Xin cảm ơn.

dangquang060186@...

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An trả lời bạn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp thì gia đình bạn có mua mảnh đất 82m2 (ngang 5m, đường trước nhà 4m) bằng giấy tay của người chú năm 2000 tại phường Long Hương, TP Bà Rịa. Như vậy là việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đáp ứng quy định luật đất đai là phải công chứng, chứng thực.

Và mảnh đất bạn mua chưa được cấp Giấy chứng nhận và nằm trong diện quy hoạch phân lô.

Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Điều 3. Điều kiện để thực hiện việc tách thửa

1. Điều kiện chung: Thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận).

2. Điều kiện thực hiện tách thửa đối với hộ gia đình, cá nhân:

a) Việc chia tách thửa đất để hình thành thửa đất mới phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai năm 2013.

b) Diện tích được phép tách thửa để hình thành thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Quyết định này.

Trường hợp tách một phần diện tích của một hay nhiều thửa đất thành một hay nhiều thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu để hợp với thửa đất liền kề thì các thửa đất còn lại sau khi chia tách và thửa đất hợp thửa mới phải có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu quy định. Việc giải quyết cho tách thửa trong trường hợp này phải được xử lý đồng thời với việc hợp thửa đất (điều kiện hợp thửa phải cùng nhóm đất) và cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất mới.

c) Đối với thửa đất trong đô thị, phải có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt hoặc bản vẽ tổng mặt bằng trong nội dung thiết kế cơ sở của dự án (đối với dự án thuộc trường hợp không phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị) hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và đồng thời phải có Quy chế quản lý quy hoạch – kiến trúc đô thị được duyệt. Trường hợp không có các quy hoạch trên thì áp dụng quy hoạch sử dụng đất và quy định tại Điều 4 Quyết định này để giải quyết việc tách thửa.

Thửa đất của bạn mua cần đáp ứng quy định có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phù hợp quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và đồng thời phải có Quy chế quản lý quy hoạch – kiến trúc đô thị được duyệt. Trường hợp không có các quy hoạch trên thì áp dụng quy hoạch sử dụng đất và quy định tại Điều 4 Quyết định này để giải quyết việc tách thửa.

Vì vậy, nếu không đáp ứng về việc tách thửa theo quy hoạch thì bạn được tiếp tục sử dụng đất đối với trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Post a Comment

Previous Post Next Post