Quy định về mở lối đi riêng khi tách đất

Quy định về lối đi riêng khi tách thửa đất là các quy tắc và quy định pháp luật quy định về việc phân lô, tách thửa đất nhằm đảm bảo việc lưu thông, tiếp cận và sử dụng đất hiệu quả. Việc tuân thủ quy định này giúp rào cản giữa các thửa đất được thực hiện hiệu quả, đảm bảo quyền và lợi ích của người sử dụng đất.

Gia đình tôi có thửa đất 23.000m2, trong đó có 400m2 là đất ONT. Tôi muốn bán cho anh T mảnh đất 4.000m2 và 100m2 ONT.

Nhưng khi đo đạc, cán bộ địa chính báo trường hợp này không bán đất ONT được do đất này có đường đi vào nhỏ quá, chưa được 5m để đủ điều kiện mua thêm 100m2 đất ONT kia.

Xin hỏi quy định cụ thể về việc này như thế nào? Làm thế nào để tôi có thể bán được mảnh đất? Mong luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

phamthanhhien195@...

Trả lời:

Đối với trường hợp của bạn, theo chúng tôi hiểu, để chuyển nhượng cho anh T gia đình bạn phải tiến hành thủ tục tách thửa đối với diện tích đất dự kiến chuyển nhượng.

Tuy nhiên, khi đo đạc để làm hồ sơ cán bộ địa chính cho biết lối đi vào thửa đất được tách có chiều ngang nhỏ hơn 5m do đó không điều kiện để làm hồ sơ tách thửa.

Trong nội dung bạn trình bày không cho biết thửa đất của gia đình bạn ở địa phương nào, do đó, chúng tôi giả sử thửa đất ở địa bàn Hà Nội, theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội, thì khi chia tách thửa đất có hình thành ngõ đi sử dụng riêng thì ngõ đi phải có mặt cắt ngang từ 2m trở lên đối với thửa đất thuộc khu vực các xã và từ 1m trở lên đối với thửa đất thuộc khu vực các phường, thị trấn và các xã giáp ranh, đây là quy định về điều kiện đối với thửa đất được tách mà các địa phương quy định theo đặc thù.

Như vậy, nếu trường hợp cơ quan có thẩm quyền quy định khu vực thửa đất của gia đình bạn phải có chiều ngang lối vào thửa đất từ 5m thì cần phải đáp ứng điều kiện này bằng cách tự mình hoặc thỏa thuận với các chủ sử dụng đất khác cùng có nhu cầu sử dụng tiến hành mở lối vào thỏa mãn mặt cắt ngang theo quy định.

Post a Comment

Previous Post Next Post