Thanh lý hợp đồng thuê nhà khi bên thuê không có mặt.

Thanh lý hợp đồng thuê nhà là quá trình chấm dứt hợp đồng thuê khi bên thuê không có mặt. Việc này thường được thực hiện khi bên thuê không còn nhu cầu sử dụng nhà hoặc đang gặp khó khăn tài chính. Quá trình thanh lý hợp đồng bao gồm các biện pháp pháp lý nhằm đảm bảo quyền lợi của cả hai bên và đảm bảo một quá trình thoả đáng và công bằng.

Tôi có hợp đồng cho thuê nhà nhưng hiện không thể liên lạc được với bên thuê. Hiện tôi muốn thanh lý hợp đồng thuê nhà này thì có được không? Thủ tục như thế nào? Xin cảm ơn.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An trả lời:

Theo Điều 472, Bộ Luật Dân sự 2015 quy định Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 480 quy định rõ về nghĩa vụ sử dụng tài sản thuê đúng công dụng, mục đích:

- Bên thuê phải sử dụng tài sản thuê theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích đã thỏa thuận.

- Trường hợp bên thuê sử dụng tài sản không đúng mục đích, không đúng công dụng thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Khi bên thuê vi phạm các nghĩa vụ theo quy định không liên lạc để thanh toán số tiền thuê nhà thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà.

Bên cho thuê có thể gửi đơn đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định. Trong trường hợp Tòa án triệu tập mà đương sự vắng mặt thì Tòa vẫn xử theo quy định chung về pháp luật tố tụng hình sự.

Post a Comment

Previous Post Next Post