Cập nhật hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 tại Hà Nội

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 tại Hà Nội là một yếu tố quan trọng trong việc xác định giá trị và giá bán các mảnh đất trong thành phố. Hệ số này được sử dụng để tính toán giá cả đất đai theo phân loại địa hình, vị trí, tiện ích và các yếu tố khác. Việc điều chỉnh giá đất nhằm tạo một cơ sở công bằng và ổn định cho thị trường bất động sản tại Hà Nội.

Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ban hành Quyết định 01/2021/QĐ-UBND và Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố áp dụng từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021.

1.Đối với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá; thu tiền sử dụng đất khi tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở, cụ thể như sau:

- Đối với thửa đất tại quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng: Hệ số K = 2,15.

- Đối với thửa đất tại quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ: Hệ số K = 1,95.

- Đối với thửa đất tại các quận còn lại: Hệ số K = 1,80.

- Đối với thửa đất tại các xã khu vực giáp ranh quận; thị trấn thuộc các huyện (trừ thị trấn của các huyện Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phúc Thọ); các phường thuộc thị xã Sơn Tây: Hệ số K = 1,45.

- Đối với thửa đất tại các xã còn lại thuộc các huyện; các xã của thị xã Sơn Tây; thị trấn của các huyện Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phúc Thọ: Hệ số K = 1,25.

2.Đối với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê; thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

2.1. Hệ số điều chỉnh giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất, thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm; xác định giá khởi điểm trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê như sau:

- Các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa là 1,17 đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; 1,38 đối với đất thương mại dịch vụ.

- Các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân là 1,10 đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; 1,30 đối với đất thương mại dịch vụ.

- Các quận còn lại là 1,02 đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; 1,17 đối với đất thương mại dịch vụ.

- Các xã khu vực giáp ranh quận, thị trấn thuộc các huyện, các phường thuộc thị xã Sơn Tây là 1,00 đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; 1,02 đối với đất thương mại dịch vụ.

- Các xã còn lại là 1,00 đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; đất thương mại dịch vụ.

2.2. Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản để sản xuất nông nghiệp làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất, thuê đất có mặt nước, xác định giá khởi điểm trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê là K = 1,00 cho toàn địa bàn thành phố.

2.3. Hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất như sau:

- Đối với các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa: Hệ số K = 1,45.

- Đối với các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân: Hệ số K = 1,25.

- Đối với các quận còn lại: Hệ số K = 1,17.

- Đối với các xã giáp ranh quận, thị trấn của các huyện; các phường thuộc thị xã Sơn Tây: Hệ số K = 1,10.

- Đối với các xã còn lại thuộc các huyện, thị xã Sơn Tây: Hệ số K = 1,02.

2.4. Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp (trong đó bao gồm cả đất vườn, ao liền kề đất ở) làm cơ sở xác định chênh lệch giữa giá thu tiền sử dụng đất theo mục đích mới và giá thu tiền sử dụng đất nông nghiệp: K = 1,00.

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND và Quyết định 02/2021/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2021.

Post a Comment

Previous Post Next Post