Cách thức vay tiền trả lương cho nhân viên nghỉ việc do Covid-19

Để vay tiền trả lương cho người lao động ngừng việc do Covid-19, cần tiến hành một số thủ tục cần thiết. Trước hết, người lao động cần chuẩn bị hồ sơ cá nhân, bao gồm giấy tờ chứng minh nhân dân, hợp đồng lao động và thông tin về lương. Sau đó, họ cần liên hệ với ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng để đăng ký vay. Quá trình xác minh thông tin và duyệt hồ sơ sẽ được tiến hành, sau đó tiền vay sẽ được chuyển vào tài khoản của người lao động.

CafeLand – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Quyết định 1326/QĐ-LĐTBXH ngày 04/11/2020, trong đó có nội dung đề cập đến những thủ tục để doanh nghiệp vay vốn trả lương cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19.

Theo đó, trình tự thực hiện thủ tục hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch Covid-19 như sau:

Bước 1: Chậm nhất ngày 05 hằng tháng, người sử dụng lao động gửi hồ sơ vay đến Ngân hàng Chính sách xã hội nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân) của người sử dụng lao động và cung cấp bản gốc các giấy tờ sau để ngân hàng kiểm tra, đối chiếu:

- Giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).

- Giấy ủy quyền (nếu có).

- Văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa người sử dụng lao động với người lao động.

Bước 2: Trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ vay của người sử dụng lao động, Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt cho vay.

Trường hợp không cho vay, Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do đến người sử dụng lao động.

Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện đến hết ngày 31/01/2021.

Người sử dụng lao động nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ (hồ sơ bao gồm: Đề nghị vay trả lương ngừng việc cho người lao động theo Mẫu số 11a, danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Mẫu số 11b ban hành kèm theo Quyết định 32/2020/QĐ-TTg) và không phải tốn lệ phí.

Lưu ý, yêu cầu, điều kiện để được thực hiện thủ tục vay vốn này như sau:

- Thứ nhất, có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

- Thứ hai, người sử dụng lao động có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu của quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.

- Thứ ba, không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019.

Post a Comment

Previous Post Next Post