Làm thế nào để xây dựng tạm trên đất quy hoạch?

Luật sư Nguyễn Thanh Hiền - Công ty Luật TNHH ATIM trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ về các điều kiện được cấp phép xây dựng tạm thì giấy phép chỉ cấp cho từng công trình, nhà ở riêng lẻ, không cấp theo giai đoạn và cho dự án. Ngoài ra căn cứ vào Khoản 2, Điều 2 của Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND của UBND TP.HCM quy định chi tiết một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn TP.HCM. Căn cứ vào các quy định trên, nếu đất nằm trong khu vực có quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch điểm dân cư nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì được cấp giấy phép xây dựng tạm. Hồ sơ để được xây dựng tạm gồm:

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 14 của Thông tư này;

Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

+ Sơ đồ mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/50 - 1/500, theo mẫu tại Phụ lục số 15 của Thông tư này;

+ Bản vẽ các mặt đứng chính của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

+ Bản vẽ sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin, tỷ lệ 1/50 - 1/200.

Hồ sơ trên nộp lại cho UBND huyện hoặc quận trên địa bàn. Thời hạn giải quyết 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Post a Comment

Previous Post Next Post