Quy trình mua bán nhà riêng lẻ đối với người nước ngoài

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:
Cho tôi hỏi quy trình mua bán nhà riêng lẻ đối với người nước ngoài được thực hiện như thế nào? Mong sớm nhận được giải đáp của luật sư. Xin cảm ơn.

lmhuy1234@...

Luật sư Lê Cẩm Diệu Hà – Công ty luật TNHH Đất Luật trả lời:

Theo quy định của Luật Nhà ở 2014 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2014 (“Nghị định 99/2015/NĐ-CP”) thì cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở (thông qua các hình thức mua bán, thuê mua, tặng cho, để thừa kế nhà ở) cần đáp ứng những điều kiện sau:

- Về khu vực được sở hữu nhà ở: cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở (bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ) trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Điều kiện về đối tượng được sở hữu nhà ở: phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật. Cụ thể, cần phải có các giấy tờ chứng minh đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam gồm: hộ chiếu phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam và không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và cơ quan Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

- Về hình thức giao dịch: chỉ được mua, thuê mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, mua nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài bán lại do hết thời hạn được sở hữu nhà ở và chỉ được nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở của hộ gia đình, cá nhân hoặc nhận tặng cho nhà ở của tổ chức trong số lượng nhà ở như dưới đây

- Số lượng nhà ở riêng lẻ (bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề) cá nhân nước ngoài được sở hữu trên một khu vực có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường: không quá 10% tổng số lượng nhà ở trong dự án đó (trường hợp chỉ có một dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ dưới 2.500 căn); không quá 250 căn (trường hợp chỉ có một dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ tương đương 2.500 căn); không quá 10% số lượng nhà ở của mỗi dự án (trường hợp có từ hai dự án trở lên mà tổng số nhà ở riêng lẻ trong các dự án này ít hơn hoặc bằng 2.500 căn).

Khi đã đáp ứng điều kiện nêu trên, cá nhân nước ngoài giao kết hợp đồng mua bán nhà với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thì không bắt buộc công chứng, nếu mua nhà từ cá nhân nước ngoài khác hoặc nhận tặng cho từ các cá nhân khác thì hợp đồng phải công chứng. Sau khi hợp đồng mua bán, tặng cho nhà ở được giao kết, một bên nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh (tại địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) để được cấp Giấy chứng nhận cho cá nhân nước ngoài.

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận là không quá 30 ngày (đối với trường hợp mua nhà của tổ chức đầu tư dự án), không quá 10 ngày (đối với trường hợp đăng ký biến động do mua hoặc nhận tặng cho từ cá nhân) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Post a Comment

Previous Post Next Post