Hoàn công nhà ở - CafeLand.Vn

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Tôi có người bà con có căn nhà phố nằm trên đường Nguyễn Văn Quỳ, Q7. Căn này xây dựng xong năm 2011, đến giai đoạn làm thủ tục hoàn công thì cô chủ nhà có việc gấp đi nước ngoài nên chưa làm thủ tục hoàn công được.

Vậy cho tôi hỏi giờ muốn hoàn công thì cần phải làm những thủ tục gì?
Xin cảm ơn.

anhkhoa156@...

Luật sư Nguyễn Văn Đàm – Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 của UBND Tp. HCM thì chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng (nếu có) phải tổ tự chức nghiệm thu và lập biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng (theo Mẫu số 7 của Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND). Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng là cơ sở để chủ đầu tư lập thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu theo quy định. Đính kèm biên bản nghiệm thu phải có giấy phép xây dựng và bản vẽ được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng; Hồ sơ pháp lý, tài liệu quản lý chất lượng của từng giai đoạn nghiệm thu và các tài liệu khác theo yêu cầu của từng địa phương.

Do chủ nhà (chủ đầu tư) hiện nay không có mặt tại Việt Nam, nếu bạn muốn đứng ra làm thủ tục hoàn công căn nhà thay cho chủ nhà, thì bạn phải được chủ nhà ủy quyền bằng văn bản được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Post a Comment

Previous Post Next Post