Hợp đồng không có chữ kí, kiện có đòi lại tiền được không?

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Chào luật sư, tôi có vấn đề sau nhờ tư vấn giúp.

Tôi mua một mảnh đất qua môi giới (cò). Nếu hợp đồng chuyển nhượng chỉ có chứng thực của UBND thị trấn và cả bên bán và bên mua đều không đến ký tên thì khi khởi kiện có đòi tiền lại được không? (do tôi không biết bên bán thiếu chữ ký của vợ. Cò nói vợ chồng người bán đã ly hôn).

Một điều nữa, khi hợp đồng bị tuyên vô hiệu mà bên bán không trả lại tiền cho người mua thì có bị xử lí gì không?

Tôi xin cảm ơn.

maiyeuemtinhdau@...

Luật sư Nguyễn Văn Đàm – Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

Do bạn chưa cung cấp thông tin và tài liệu đầy đủ, chúng tôi chỉ có thể trả lời cho bạn như sau: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (“Hợp đồng”) là một loại hợp đồng dân sự nên hợp đồng này phải có chữ ký của bên mua và bên bán, nếu Hợp đồng không có chữ ký của bên bán và bên mua thì Hợp đồng bị xem là vô hiệu, mặc dù Hợp đồng được UBND thị trấn chứng thực. Lưu ý: trong trường hợp tài sản được xác định là tài sản chung của vơ chồng, nếu Hợp đồng chỉ có chữ ký của người chồng (không có chữ ký của người vợ) thì Hợp đồng cũng bị xem là vô hiệu, vì hợp đồng đã vị phạm quyền định đoạt tài sản chung của vợ chồng.

Trong trường hợp Hợp đồng bị Tòa án tuyên vô hiệu thì việc giải quyết hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu là các bên phải có nghĩa vụ trả lại cho nhau những gì đã nhận (Khoản 2 Điều 137 Bộ luật Dân sự năm 2005), tức bên bán phải hoàn trả lại cho bạn những khoản tiền đã nhận. Sau khi bản án của Tòa án có hiệu lực, bạn (bên được thi hành án) làm Đơn yêu cầu thi hành án gửi cơ quan thi hành án đề nghị giải quyết, đồng thời bạn có quyền gửi đơn đề nghị cơ quan thi hành án phong tỏa những tài sản hợp pháp thuộc quyền sở hữu của bên bán (bên bị thi hành án) để đảm bảo thi hành án, nếu bạn xác định được bên bán có tài sản hợp pháp. Khi bên bi thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì cơ quan thi hành án sẽ ra quyết định cưỡng chế bên bị thi hành án phải thi hành án bản án theo Đơn yêu cầu thi hành án của bạn.

Post a Comment

Previous Post Next Post