Lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng của Novaland được chấp nhận thanh toán bằng bất động sản

Hồi cuối tháng 9 vừa qua, lô trái phiếu NVLH2123014 cũng được Novaland thanh toán một phần bằng bất động sản.

Post a Comment

Previous Post Next Post