Quyền sở hữu đối với mốc giới ngăn cách các bất động sản

Gia đình tôi hiện đang sử dụng một mảnh đất có diện tích khoảng 10m2. Mảnh đất có vị trí liền kề với khu nhà ở với gia đình tôi.

Gia đình tôi đã sử dụng mảnh đất này từ trước năm 1954 và đã xây tường bao quanh. Mới đây nhà tôi có làm một cái mái che trên mảnh đất đó để che mưa che nắng và tiện sinh hoạt.

Hiện nay có một chị hàng xóm sống bên ngoài tường bao đó đang kiện nhà tôi làm cái mái che, mặc dù nó không lấn sang đất và làm đổ nước mưa sang nhà chị ấy.

Vấn đề là UBND phường buộc nhà tôi phải dỡ bỏ cái mái che. Phường giải quyết như trên có đúng luật không?

Nhà tôi có quyền làm gì trên mảnh đất đó? (Mảnh đất từ trước đến nay chưa có tranh chấp gì).

dungmaico@...

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội

Căn cứ theo điều 266- BL Dân sự 2005: Điều 266. Quyền sở hữu đối với mốc giới ngăn cách các bất động sản

1. Chủ sở hữu bất động sản liền kề chỉ được dựng cột mốc, hàng rào, xây tường ngăn trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình. Những người sử dụng đất liền kề có thể thoả thuận với nhau về việc dựng cột mốc, hàng rào, xây tường ngăn, trồng cây trên ranh giới để làm mốc giới ngăn cách giữa các bất động sản; những vật mốc giới này là sở hữu chung của những người đó.

Trong trường hợp mốc giới ngăn cách chỉ do một bên tạo nên trên ranh giới và được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý thì mốc giới ngăn cách đó là sở hữu chung, chi phí để xây dựng do bên tạo nên chịu, trừ trường hợp có thoả thuận khác; nếu chủ sở hữu bất động sản liền kề không đồng ý mà có lý do chính đáng thì chủ sở hữu đã dựng cột mốc, hàng rào, xây tường ngăn phải dỡ bỏ.

Như vậy, việc làm mái che trên phần mốc giới ngăn cách các bất động sản phải được sự đồng ý của chủ sở hữu bất động sản liền kề. Căn cứ theo quy định của Bộ luật Dân sự thì việc UBND yêu cầu nhà bạn phải dỡ bỏ mái che là đúng quy định pháp luật.

Post a Comment

Previous Post Next Post