Thuế đất thổ cư huyện ngoại thành Hà Nội

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Nhà tôi có mảnh đất thổ cư của cha ông để lại từ nhiều đời nay, diện tích 300 m2 , nguồn gốc sử dụng từ trước những năm 1900.

Trong 300 m2 trên thì có 1 mảnh vườn 100m2 và 1 cái ao nhỏ 200m2, toàn bộ mảnh đất đó nằm trong làng, giữa khu dân cư, (mảnh đất đó nằm trong làng, ngõ xóm nhỏ thuộc vùng huyện ngoại thành Hà Nội).

Vậy tôi muốn hỏi giá tính thuế đất năm 2012 áp dụng như thế nào? Tôi xin cảm ơn mọi ý kiến đóng góp của các bạn.

hoangtudaigia@...

Luật sư Lê Văn Huyên – Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

Căn cứ quy định tại Điều 87 Luật Đất đai năm 2003 cũng như quy định về hạn mức đất ở tại Hà Nội theo Quyết định 19/2012/QĐ-UBND thì toàn bộ diện tích đất của gia đình bạn được xác định là đất ở và phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định dưới đây.

Số thuế phải nộp = diện tích đất tính thuế x giá 1 m2 đất x thuế suất.

Do thông tin bạn cung cấp không đầy đủ (vị trí đất) nên chúng tôi không thể đưa ra giá đất chính xác. Bạn có thể tham khảo giá đất được ban hành theo Quyết định 50/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của UBND TP. Hà Nội.

Về thuế suất, bạn tham khảo biểu thuế sau:

Bậc 1

Diện tích trong hạn mức (m2)

0,03%

Bậc 2

Phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức (m2)

0,07%

Bậc 3

Phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức (m2)

0,15%

Post a Comment

Previous Post Next Post