Chậm thay đổi chủ sở hữu (trong thừa kế) có bị phạt ?

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Gia đình tôi sau khi được cấp sổ đỏ vẫn còn đang nợ thuế đất là 70 triệu đồng.

Nay ba tôi đã mất và gia đình muốn làm quyền thừa kế về cho mẹ tôi. Nhưng được báo phải đóng hết khoản thuế còn đang nợ thì mới được thay đổi chủ sở hữu từ ba tôi (đã mất) sang cho mẹ tôi.

Nay tôi muốn hỏi, việc chậm trong thay đổi chủ sở hữu (trong thừa kế) có bị phạt không?

Thời gian bao lâu thì phải thay đổi chủ sở hữu?

tuancuong1310@...

Luật sư Nguyễn Thế Truyền – Công ty Luật Hợp danh Thiên Thanh trả lời:

Theo pháp luật về thừa kế thì không có quy định nào bắt buộc phải thay đổi chủ sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi người đứng tên đó chết (cụ thể là ba bạn).

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của những người còn sống thì gia đình bạn nên tiến hành làm thủ tục sang tên sổ đỏ.

Thủ tục sang tên sổ đỏ như sau:

+ Liên hệ với Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng để tiến hành thủ tục khai nhận di sản thừa kế;

+ Làm thủ tục khai tử tại Tư pháp xã (phường, thị trấn);

+ Đơn đề nghị đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất (theo mẫu);

+ Di chúc hoặc biên bản phân chia thừa kế; bản án, quyết định giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất của Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật; đơn đề nghị của người nhận thừa kế đối với trường hợp người nhận thừa kế là người duy nhất (theo mẫu);

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có);

+ Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu, CMND.

- Hai là, người còn sống (vợ hoặc chồng) không phải người duy nhất hưởng di sản thừa kế, muốn chuyển tên trong sổ đó từ tên của chồng sang tên của mình, thì phải làm các thủ tục như sau :

+ Liên hệ với Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng để tiến hành thủ tục khai nhận di sản thừa kế;

+ Làm thủ tục khai tử tại Tư pháp xã (phường, thị trấn);

+ Tổ chức cuộc họp gia đình, với điều kiện tất cả các thành viên trong gia đình (trừ những người con dưới 14 tuổi hoặc mất NLHV dân sự thì cần có người đại diện ký vào văn bản) phải ký tên vào Biên bản họp gia đình, đồng ý để người vợ hoặc chồng còn sống đứng tên chủ sở hữu trong sổ đỏ. Lưu ý: Nếu có ai trong số đó là người được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc (theo Điều 669) thì cần phải có sự đồng ý của người đó;

+ Sau đó người vợ đem sổ đỏ, bản sao giấy Chứng tử, Biên bản họp Gia đình, bản phô tô sổ hộ khẩu và CMND của mình đến UBND xã (phường, thị trấn) làm thủ tục sang tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Post a Comment

Previous Post Next Post