Người nước ngoài có được phép mua đất hoặc nhà ở Việt Nam không?

Người nước ngoài không được phép mua đất hoặc nhà của người Việt Nam theo pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, có một số quy định cho phép họ thuê nhà hoặc mua căn hộ chung cư trong một số dự án đặc biệt. Điều này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người Việt Nam trong việc sở hữu bất động sản tại đất nước của mình.

Tôi có thắc mắc về quyền mua nhà, đất của người nước ngoài tại Việt Nam. Xin hỏi khi nhà, mảnh đất đó nằm trong dự án chủ đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chỉ được phép mua nhà mà chủ đầu tư đã xây xong nhà và chỉ được ký hợp đồng mua nhà với chủ đầu tư?

Bạn đọc TP.HCM...

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An trả lời:

Quyền mua nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 76 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở thì:

"Tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam chỉ được mua, thuê mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, mua nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 7 của Nghị định này và chỉ được nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở của hộ gia đình, cá nhân hoặc nhận tặng cho nhà ở của tổ chức trong số lượng nhà ở theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phép sở hữu; trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài được tặng cho, được thừa kế nhà ở tại Việt Nam nhưng không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì giải quyết theo quy định tại Điều 78 của Nghị định này".

Căn cứ quy định nêu trên thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua nhà trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở không thuộc khu vực bảo đảm an ninh quốc phòng của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại hoặc của tổ chức, cá nhân nước ngoài đang sở hữu nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở này trước khi hết hạn sở hữu nhà ở.

Như vậy người nước ngoài được quyền sở hữu những loại nhà ở sau: nhà ở thương mại (bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở). Cá nhân tổ chức nước ngoài sở hữu nhà ở dưới các hình thức: mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế.

Đề nghị bạn đối chiếu trường hợp cụ thể của mình với quy định của pháp luật nêu trên để thực hiện.

>>> Điều kiện người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Post a Comment

Previous Post Next Post