Thắc mắc bồi thường khi mở rộng đường và hành lang giao thông

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:
Tôi có mảnh đất trên sổ đỏ tính từ mép đường hay mép rotoa vào hết đất tổng cộng là 27m dài. Khi làm nhà, quản lý đô thị xuống đo đạc đúng theo sổ đỏ. Trên giấy phép xây dựng có ghi chỉ giới xây dựng lùi vào 7,5m. Tôi đã làm đúng quy định.

Nay tôi muốn đổi sổ đỏ sang tên tôi vì trước chỉ đăng kí biến động khi mua lại đất. Bên phòng đăng kí đất đai TP.Hà Giang có trả lời là chỉ cấp sổ đỏ số m2 trừ đi 7,5m hành lang. Vậy mảnh đất tôi nếu sổ mới chỉ còn 19,5m.

Cho hỏi, khi mở rộng đường và hành lang vào 7,5m thì tôi có được nhận bồi thường không? Trước đó, toàn bộ diện tích đất trên đều nằm trên sổ đỏ nhà tôi hiện nay chưa có mốc giới gì cả cũng không có văn bản hay thông báo gì cho nhân dân về việc quy định 7,5m đằng trước là của nhà nước.

Mong luật sư giải đáp giúp. Xin cảm ơn.

minhht@...

Trả lời:

Theo thông tin anh cung cấp thì tôi chưa khẳng định được việc anh có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi diện tích 7,5m. Để làm rõ thì anh cần cung cấp các nội dung sau:

- Sổ đỏ trước khi anh đăng kí biến động được cấp vào năm nào?

- Trên sổ đỏ có ghi mục đích sử dụng của 7,5m đó là dùng cho mục đích gì không?

- Khi chuyển nhượng đất giữa anh và chủ cũ thì có chuyển nhượng hết 27m không?

- Hàng năm anh có thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho cả 27m đất nêu trên không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 75 về Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…

Theo quy định trên thì trường hợp anh đã được chuyển nhượng hết 27m đất và anh đã thực hiện hết các nghĩa vụ thuế đối với mảnh đất này thì khi nhà nước mở rộng đường và hành lang vào 7,5m thì anh được bồi thường.

Post a Comment

Previous Post Next Post