Nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung: Xin luật sư tư vấn giúp về quy định về đăng ký, khai, tính và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định hiện nay?

mrbimvl@...

Luật sư Nguyễn Văn Đàm – Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

Căn cứ theo quy định nêu tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 và Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính, việc đăng ký, khai, tính và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện nay thực hiện như sau:

(i) Cấp mã số thuế:

Người nộp thuế (NNT) được cơ quan thuế cấp mã số thuế để thực hiện kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nếu NNT chưa được cấp mã số thuế thì thực hện đăng ký mã số thuế tại một trong các chi cục thuế nơi có thửa đất chịu thuế hoặc Chi cục Thuế nơi người nộp thuế có hộ khẩu thường trú . Trường hợp NNT đã được cơ quan thuế cấp mã số thuế thì mã số thuế đã cấp được tiếp tục sử dụng trong việc thực hiện kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

(ii) Kê khai thuế:

NNT có trách nhiệm khai chính xác vào Tờ khai thuế các thông tin liên quan đến NNT: tên, số CMND, mã số thuế, địa chỉ nhận thông báo thuế; các thông tin liên quan đến thửa đất chịu thuế như diện tích, mục đích sử dụng. Việc khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được thực hiện một lần, trước ngày 31/01 hàng năm, nếu có sự thay đổi về NNT và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp, NNT phải thực hiện khai lại và nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp . Hồ sơ khai thuế bao gồm :

- Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho từng thửa đất chịu thuế (theo mẫu);

- Bản sao giấy tờ liên quan đến thửa đất chịu thuế (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định giao đất . . .);

- Bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm thuế (nếu có).

(iii) Nộp thuế

Căn cứ Tờ khai của NNT đã có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan thuế tính, lập và gởi Thông báo nộp thuế cho NNT chậm nhất là ngày 30 tháng 9 hàng năm. Thời hạn nộp tền thuế hàng năm chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm . NNT được quyền lựa chọn nộp thuế một lần hoặc hai lần trong năm và phải hoàn thành nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm. Thời hạn nộp số tiền chênh lệch (nếu có) theo xác định của NNT tại Tờ khai tổng hợp chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm sau.

CafeLand kết hợp Công ty Đất Luật

NHÀ PHỐ SOHO THE GLOBAL CITY là một trong những siêu phẩm thấp tầng được chủ đầu tư Masterise Homes mở bán vào ngày 17/3 vừa qua. Phân khu này chính là giai đoạn triển khai đầu tiên của khu đô thị The Global City, dự án tọa lạc tại vị trí tâm điểm thuộc phường An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.Ở thời điểm ra mắt, dự án được đánh giá là cơn gió làm dịu cơn khát nguồn cung phân khúc hạng sang tại thị trường, khi các nhà đầu tư và khách hàng đang rất kỳ vọng và quan tâm đến dòng sản phẩm nhà phố.

Post a Comment

Previous Post Next Post