Công ty nước ngoài không có văn phòng đại diện có được kinh doanh bất động sản?

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:
Công ty tôi là một công ty nước ngoài nhưng không có văn phòng đại diện tại Việt Nam. Luật sư cho hỏi công ty tôi muốn mua nhà rồi bán hoặc cho người khác thuê được không? Xin cảm ơn.

congnv939@...

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An trả lời bạn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp thì công ty nước ngoài không có văn phòng đại diện ở Việt Nam. Theo khoản 1 Điều 159 Luật Nhà ở đối tượng được sở hữu nhà ở.

Điều 159. Đối tượng được sở hữu nhà ở và hình thức sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài

1. Đối tượng tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam bao gồm:

a) Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;

b) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức nước ngoài);

c) Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam.

Căn cứ theo quy định trên, nếu doanh nghiệp nước ngoài không có chi nhánh, văn phòng đại diện dang hoạt động tại Việt Nam thì không được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Khi không đáp ứng quy định về đối tượng sở hữu nhà tại Việt Nam thì cũng không được mua, thuê, nhận tặng cho theo quy định Luật Nhà ở 2014.

Post a Comment

Previous Post Next Post